По-бързо възстановяване на дейността на регистъра за дипломи, настояха още директорите на Отрасловия съвет към МОН

Да се даде възможност и на детските градини да бъдат иновативни. Това предложение направи Съюзът на работодателите в системата на народната просвета на вчерашния Отраслов съвет към МОН. От организацията настояват да се вземе решение за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които да позволяват на детските заведения да прилагат иновативни подходи в обучението и да кандидатстват пред просветното министерство, както правят на този етап училищата. С всяка изминала година расте броят на училищата, които въвеждат модерни методи на преподаване и променят средата в класната стая, кандидатствайки за статут на иновативни.

Партньорите дебатираха политиката на МОН за задължително обхващане на 4-годишните деца в предучилищно образование. Съюзът изрази категорична подкрепа за предприемане на всички дейности сред социалните партньори и образователните институции за успешното прилагане на обхвата.

От Съюза на работодателите настояват за по-бързо възстановяване на дейността на регистъра за дипломи, както и да бъде изпратена информация до КАТ за необходимите документи за шофьорски курсове – сега и при завършен първи гимназиален етап.

Създаване на приоритетна квалификационна програма за новоназначени директори към Центъра на МОН в Банкя бе друго от исканията на работодателската организация.