Гимназисти решаваха игрословици, пробваха да кажат скоропоговорка на чужд език без грешка и демонстрираха знания за известни личности на викторина в ЕГ „Иван Вазов”. Повод за инициативата бе днешният Европейски ден на езиците – 26 септември. Празникът е обявен от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз през 2001 година.

В кинозалата на Руската се проведе интерактивно състезание с участието на ученици от Евроклуба на гимназията, младшите посланици на Европейския парламент от ФЕГ „Антоан Сент Екзюпери”, младежките клубове „Европа” от Националната търговска гимназия и ПГ по архитектура, строителство и геодезия. Викторината включваше въпроси, свързани с езикови факти, неповторими думи, знания за популярни личности, които говорят различни езици. Всеки отбор имаше право да ползва един мобилен телефон.

От Информационен център „Европа Директно – Пловдив“ раздадоха различни информационни материали, а на импровизирано “пано – простор“ учениците написаха любими думи и фрази на различни езици – любов, мир, свобода, разбирателство, свят.

Според проучване на Европейския съюз 56% от гражданите на ЕС говорят език, различен от техния майчин, но 44% признават, че не знаят друг, освен родния. 28% имат познания по два чужди езика. Най-много –  38 на сто, посочват, че владеят английски, следвани от 14%, които говорят френски или немски, 7% – руски, 5% – испански и 3% – италиански език.

По данни на Евробарометър 84 % от анкетираните млади хора биха искали да подобрят своето владеене на вече изучаван език, а 77 на сто биха желали да научат нов.