230 учени от 39 университата събира форумът, с който се отбелязват 45 години от откриването на филологическите специалности в Пловдивския университет

Съпругата на българския дипломат, семиотик, университетски преподавател, писател и преводач, сценарист и режисьор Петър Увалиев пристига утре на откриването на традиционната конференция „Паисиеви четения“ в Пловдивския университет. Соня Рув ще присъства на изложбата „Черно-бели следи от един многоцветен живот“, посветена на 100-годишнината от рождението на Увалиев. Научната конференция с международно участие е посветена на 45 години от основаването на филологическите специалности във висшето училище.

Участниците са двойно повече спрямо предишни години – 232 учени от 39 университета и научни института от 13 държави: България, Чехия, Полша, Русия, Беларус, Босна и Херцеговина, Сърбия, Хърватия, Унгария, Гърция, Турция, Франция и Испания.

На официална церемония след откриването в 6 аудитория на Ректората ректорът проф. Запрян Козлуджов и деканът на факуртета проф. Вера Маровска ще наградят изявени преподаватели филолози. Следващите събития в програмата са представянето на сборниците „Научни трудове. Филология. Паисиеви четения 2017 г.“ от техния отговорен редактор доц. Жоржета Чолакова и откриване на академична книжарница, в която преподаватели ще продават и подаряват свои книги. След заседанията по секции в следобедните часове на 8 ноември в Заседателната зала на Ректората ще бъде открит и Академичен салон, който ще представи актуалната научна продукция на преподаватели от Филологическия факултет.

В рамките на конференцията е включена секция, посветена на 40 години от откриването на славистиката в университета. Тя ще бъде открита на 8 ноември от 13:30 ч. в зала „КОМПАС“ на Ректората от г-н Деян Костич – първи секретар на посолството на Република Сърбия в България,  г-жа Дагмар Остршанска – директор на Чешкия център в София, и г-н Ярослав Годун – директор на Полския институт в София.

Катедра „Руска Филология“ отбелязва 45 години от създаването си и при откриването на Секция „Руски лингвокултурен дискурс: хипотези, маршрути, мостове“ на 9 ноември от 9:00 ч. в Университетска библиотека в читалня „Природоматематически науки“ привествени слова ще отправят специални гости от Московски държавен университет „М. В. Ломоносов“, Тракийски университет „Демокрит“, Комотини, Гърция, и ПУ „Паисий Хилендарски“.

На 9 ноември от 10:00 в 1-ви езиков кабинет ще се проведе и Кръгла маса по ономастика, посветена на 45-годишнината на Филологическия факултет и на 110 години от рождението на акад. Владимир Георгиев – български учен, езиковед и съставител на речници и енциклопедии, главен редактор на сп. „Български език“ и на сп. „Балканско езикознание“ и на „Кратка българска енциклопедия“ и енциклопедия „България А-Я“. Като ръководител на екипа, създал „Правописен речник на българския книжовен език“ през 1945 г., Георгиев е сред инициаторите за създаването на съвременния български правопис. Участва в съставянето на 3 тома от „Български етимологичен речник“ през 1971-1986 г.