Магистратите изнесоха открити уроци пред 11-класници в часа на класа

Младши съдии от Окръжен съд и Окръжна прокуратура изнесоха открити уроци пред 11-класници от Хуманитарната гимназия в рамките на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

При спазване на противоепидемичните мерки магистратите проведоха среща с учениците в часа на класния ръководител. Лекторите повдигнаха завесата за професията на прокурора, съдията и следователя, говориха за трафика на хора и детското насилие, както и за това какви възпитателни мерки се прилагат на тийнейджърите при противообществени прояви. Оживена дискусия предизвикаха темите за превенцията срещу употреба на наркотични вещества, видовете престъпления, извършвани от наркозависими, както и за последиците от хулиганските прояви на непълнолетни.

В края на урока учениците получиха като подарък Конституция на Република България.