Според столичните магистрати председателят на организацията Даниел Парушев няма право да заема поста, той ще обжалва

Столичният административен излезе с решение, според което председателят на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Даниел Парушев няма право да заема поста.

В решението се посочва, че Парушев е бил член на Студентския съвет на Университета за национално и световно стопанство за втори мандат в периода 2017-2019 година. Той е бил избран за председател на НПСС на 8 февруари 2020 година. Но към датата на избирането му за лидер на Националното представителство на студентските съвети той не е имал правото да бъде член на Студентския съвет на УНСС. Причината е, че допустимият му двукратен мандат е изчерпан с изтичането на 2019 година.

„Рисковете и опасностите за доброто функциониране на органите, призвани да защитават общите интереси на обучаващите се студенти, които произтичат от прекомерно дългото изпълняване на ръководна дейност от едно и също физическо лице, са предотвратени от законодателя именно с установяването на мандатност. Мандатността и ротацията във властта са в основата на демократичното устройство на държавата и на всеки един орган като носител на власт, какъвто е и председателят на НПСС“, се посочва в решението на Софийския административен съд.

Магистратите подчертават, че тъй като няма право да бъде член на Студентски съвет, той не може да членува и в НПСС.

Даниел Парушев е категоричен, че ще обжалва решението пред Върховния административен съд в законовия 14-дневен срок от излизане на постановлението.

Преди година

Трима пловдивски студенти влязоха в новото ръководство на Националното представителство на студентските съвети. С изключително присъствие на делегати от 50 висши училища, Общото събрание на НПСС избра през уикенда своя председател за мандат 2020-2022 година. Отчетно-изборното събрание се състоя в залата на Националния студентски дом в София. Даниел Парушев от УНСС получи подкрепата на 32 от имащите право на глас и спечели вота в конкуренция със Станислав Иванов от Бургаския свободен университет – автор на жалбата срещу него.

Общото събрание определи и Контролен съвет на организацията, който да следи за законосъобразността на решенията и всички дейности, които са свързани с работата. В петчленния състав има и представители на две пловдивски висши училища. Йозлем Кюлджева е председател на Студентски съвет на Медицински университет – Пловдив, а Стефка Бангова е представител на Висше училище по сигурност и икономика.

В рамките на Отчетното-изборно събрание беше избран нов Изпълнителен съвет, който ще подпомага работата на председателя и ще води оперативната дейност на организацията. Един от членовете също е от пловдивски вуз – Деляна Плачков – председател на Студентския съвет на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.