ladybugsayinghello

Призив за участие в инициативата “Най-големият урок в света” отправя просветното министерство към всички училища в страната. Инициативата се реализира за втора година в България, съвместно с УНИЦЕФ. Целта е да се популяризират идеите за устойчиво развитие сред децата и младежите за разрешаване на сериозните проблеми, пред които е изправен светът.

Призивът е към всички учители и училища да проведат урок или поредица уроци през учебната 2016/2017 година и така да се присъединят към хилядите училища от цял свят.. За тяхно улеснение е създаден онлайн ресурс – планове на уроци, адаптирани за различни възрасти, които включват и видеофилми за предизвикателствата пред съвремието и новите глобални цели.

Желаещите да се присъединят към инициативата трябва да попълнят формуляр и да отбележат датата на планирания урок, който могат да изтеглят от сайта на УНИЦЕФ България и да се регистрират на http://bit.ly/2bIEf4d. Участниците ще получат специален сертификат на името на училището. Ще бъдат публикувани и снимки за  активно партньорство  на УНИЦЕФ в мисията да постигне Глобалните цели за устойчиво развитие до 2030 година.