Мотивирани предложения за номиниране на учители и директори за грамота „Неофит Рилски“ приема Регионалното управление на образованието. Номинираните се излъчват след решение на педагогическия съвет на институцията до 29 април.

Активно участие в осъществяването на обучение от разстояние в условията на извънредна епидемична обстановка; постигнати високи резултати от ученици на национални и международни конкурси, състезания, олимпиади и целенасочена работа за ефективно прилагане на целодневната организация на учебния ден за успешна реализация на всяко дете са част от критериите за номинация.

Педагозите, които ще бъдат предложени за наградата, трябва да имат достижения в съответната професионална област или в методиката на преподаване, да използват съвременни интерактивни методи на преподаване и да прилагат компетентностен подход, проектно-базирано обучение и иновации. Ще се отчита споделеният опит в училищни и междуучилищни квалификации, изградени партньорства с други училища, ефективно взаимодействие и сътрудничество с родители, с обществените съвети, с училищно настоятелство, социални партньори и с неправителствени организации.

При излъчване на номинациите трябва да се отчита работата по обхвата на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, включително и в дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите.

Предложените учители или директори не трябва да са носители на същата награда през изминалите три години или на други през настоящата, свързани с изяви на ученици от училището или с професионалната им дейност; да не са наказвани дисциплинарно.

Отпуснатата квота за номинации от РУО – Пловдив е 9 души. Предложения за удостояване на учители и директори с отличието правят също синдикатите и работодателските организации в системата на образованието.