СУ “Христо Г.Данов” стана част от световното семейство на Гугъл референтните училища. За да бъде едно училище референтно, означава да използва по иновативен начин технологиите в образователния процес на 21 век. Световният гигант официално потвърди, че пловдивското учебно заведение отговаря на високите стандарти за обучение, активна употреба на облачните платформи и прилагане на дигитални технологии.

„Започнахме да внедряваме инструментите на Google Workspace за образованието още през 2017 година. Въвели сме модела 1:1 в 4 паралелки – във втори, трети, четвърти и шести клас. С което очакваме да станем иновативно училище от следващата учебна година. 40 учители повишиха дигиталните си компетентности чрез сертифициране за Google Certified Educators Level 1 и Google Certified Educators Level 2. Имаме и трима Google Certified Trainer. Натрупаният опит дава възможност да трансформираме обучението в стремеж към високо качество“, каза директорът Гергана Аврамова.

В учебния процес инструментите се използват за преподаване и учене, за съвместно преподаване, за оценяване на постиженията на учениците и обратна връзка, за групови задания и развиване на знания и практически умения.

„Най-важният компонент при процеса на кандидатстване е сертифицирането на учителите, за да бъдат покрити изискванията. Екипът на СУ „Хр.Г.Данов“ се оказа единен и сплотен, колегите учиха извънредно след онлайн уроците по време на пандемията, провеждаха вътрешни срещи. Активността им в облака е на изключително добро ниво. Това е единственото учебно заведение в страната, което разполага с трима трейнъри. Единият от тях е директорът Гергана Аврамова“, коментира Панка Вълева – експерт „Внедряване и технологии“ към Центъра за творческо обучение, който координира процеса на кандидатстване.

Припомняме, че през юни 2019 година ЕГ „Иван Вазов“ стана първото референтно училище не само у нас, но и на Балканите. В края на миналата година към семейството се присъединиха още три пловдивски училища – ПГ по хранителни технологии и техника, СУ „Св.св. Кирил и Методий“ и ОУ „Яне Сандански“. А преди два месеца – и ОУ „Екзарх Антим I“.