Училището пожела попътен вятър на 104 зрелостници от 4 профилирани паралелки, сред тях и първият випуск програмисти по Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“

Попътен вятър на 104 зрелостници от 4 профилирани паралелки, сред които и първият випуск програмисти по НП „Обучение за ИТ умения и кариера“, пожела екипът на СУ „Св. Паисий Хилендарски“.

Преди три години училището се включва в програмата, която дава възможност на 10-класници да започнат курс на обучение. Занятията се провеждат в училището от учителите по информатика и информационни технологии, а учебните ресурси се предоставят в електронна платформа на програмата. Обучението е организирано в 13 модула, всеки от които предвижда провеждане на различен брой часове и полагане на изпити за преминаване в следващо ниво. Така до държавните изпити по теория и практика на професията от 22 ученици достигат 11.

„Успехът на първия випуск е мотивация за групите от следващите класове. Програмата не е лесна, но пък остават най-четящите и мотивираните. Още в началото някои се отказаха, а с усложняването на материала и възможността да отпаднеш, ако не вземеш изпита, държеше в непрекъснато напрежение тези, които наистина искаха да стигнат до държавните. Обучението се провеждаше в неучебно време през почивните дни и ваканциите. Така вместо да си почиват, те идваха в училище за часове“, казва директорът Ирена Душкова.

Екипът, който подготвял учениците, натрупал безценен опит в професионалното обучение, който сега е полезен пи обучението на учениците от паралелка „Програмист на изкуствен интелект“.

„Предизвикателство беше да стигна до последния модул и да не отпадна на някой от 13-те изпита. Помогнаха ми ресурсите, които ни се даваха – презентации и задължителните практически задачи. Плановете ми са да се занимавам с програмиране“, споделя Ивелин Добрев.

От програмистите само една девойка успява да стигне до държавните изпити. Петра Тилева споделя, че най-трудно й било да стане в събота рано, за да отиде на училище. Притесненията от 13-те изпита през трите години били повече отколкото затрудненията с материала. Признателна е на преподавателя си инж. Дора Господинова.

И двамата се надяват, че ще продължат обучението си в областта на компютърните науки в Пловдивския университет.