СУ „Св. Паисий Хилендарски“ въвежда от следващата учебна година нов учебен предмет „Киберсигурност“ за учениците от професионалните паралелки по специалност „Програмист на изкуствен интелект“.

През лятото учебната програма ще се разработва от преподаватели на катедра „Политически науки и национална сигурност“ на Пловдивския университет. Целта е в тригодишен период учениците да усвоят умения от областта на цифровата защита и справяне с кибер заплахи.  познания и компетентност от областта на киберсигурността.

„Учениците от професионалните паралелки бяха включени в Младежка програма по дигитално гражданство на Европейски цифров хъб “Тракия”. Именно с посещенията си там те придобиха знания, свързани с разпознаване , превенция и противодействие на кибер заплахи, за вреди и последици от социално инженерство, онлайн тормоз, лични данни и поверителност, оценка и управление на дигитални отпечатъци, критично мислене и аргументация. Предстои  включването им в лятната практика“, уточни директорът Ирена Душкова.

Младежката програма на хъба дава възможност ученици от първи и втори гимназиален етап и през ваканцията да преминат четиримодулно обучение по теми, свързани с дигиталното гражданство.

Европейският цифров иновационен хъб „Тракия“ се финансира по програма „Цифрова Европа“ на ЕК и има за цел да повиши технологичния капацитет на малки и средни предприятия и да предостави експертна подкрепа и обучения.