Дидактически материали за развитие на различни езикови и когнитивни области и специализирано оборудване оформят новия логопедичен кабинет в СУ „Пейо Яворов“. Изграждането му се осъществява по проект “Подкрепа за приобщаващо образование“.

Подкрепата към учениците се състои от входяща ранна диагностика, консултация на родителите и педагогическия персонал, терапия и превенция на поява на обучителни трудности.

„Все по-често се наблюдават деца, които имат комуникативни нарушения и това ни мотивира да кандидатстваме за финансиране по проекта. Целта е учениците, които имат нужда, да могат да получат специализирана подкрепа на територията на училището“, казва директорът Пламен Стоилов.

Логопедичният кабинет е оборудван с ултразвуков терапевтичен масажор за стимулация на лицевата мускулатура; логопедични сонди за орално-моторна терапия ; Z-VIBE-вибрационен орален масажор за сензо-моторна стимулация и артикулационна терапия.

В кабинета е разположена и пясъчна табла – тя служи за координация „око-ръка“, ориентация в пространството и стимулиране на тактилността. Логопедичното огледало пък ще се използва за корекция и самоконтрол при артикулация.