Ученици от България, Италия, Унгария и Румъния презентират велики личности, чиито идеи са актуални и днес, събират историите им в дигитална книга

Кои са именитите исторически личности, чиито идеи са особено актуални и днес. С проучването за живота и делото на своите национални емблеми са се заели ученици от България, Италия, Унгария и Румъния, които работят заедно по европейския проект „Кампании, свързани с миналото и бъдещето“. Партньор по него е СУ „Пейо Яворов“. Училищен екип взе участие в първата работна среща, която се проведе в италианския град Фоджа, област Пулия.

„Домакините от Istituto Tecnico “Notarangelo-Rosati” – гимназия с профил икономика и биотехнологии, бяха направили перфектна организация за срещата, на която презентираха приоритетите, целите и задачите, дейностите и методиката на работа“, разказа зам.-директорът по учебната дейност на СУ „Пейо Яворов“ Виолета Ванцова. Заедно с нея участие в обсъждането на дейностите по проекта взеха координаторът Танчо Агушев и преподавателят по английски език Красимира Попова, които представиха основните профили на пловдивското  училище – софтуерни и хардуерни науки, и природни науки. Гимназията от Унгария е специализирана в областта на маркетинга и туризма, а партньорското училище от Румъния – в сферата на икономиката. Следващата мобилност ще се проведе през май догодина в Румъния, на която вече ще вземат участие и ученици.

Дотогава те трябва да извършат проучвателна дейност в своите училища и да предложат по три исторически личности, припознати от младите хора като най-ярките имена, оставили траен отпечатък в днешното ни битие.

„Анкетирахме 80 ученици от нашето училище и първите три имена, които категорично се откроиха, бяха Левски, Ботев и Вазов. Имаше доста гласове и за Стамболов. Сега предстои участниците по проекта да направят видеопрезентации за тях, които ще бъдат представени на партньорските училища. Техните ученици ще направят същото за свои национално значими личности. На финала от всяка държава ще бъде избрано по едно име, чиято историческа заслуга и послания ще бъдат подробно разказани в дигитална книга на английски и на езика на съответната страна“, поясни координаторът Танчо Агушев.

Проектът по програма “Еразъм+” е стартиран и в платформата eTwinning.  eTwinning е училищно сътрудничество в Европа чрез използване на информационни и комуникационни технологии. Това ще бъде основният комуникационен канал, който ще събира всички  дейности и крайни продукти по проекта.

„Целта е младите хора да осъзнаят, че мирът, демокрацията, глобализираният свят и свободният поток на информация не са даденост, а са извоювани и ние носим отговорност да ги съхраняваме“, добавя преподавателят Красимира Попова.