СУ „Патриарх Евтимий“ ще бъде училище координатор на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за Пловдивска област. То ще се проведе на 19 март от 12 до 13.30 часа за ученици от 1 до 12 клас.

Форматът е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, и 2 задачи с кратък свободен отговор.  Учебното съдържание за всяка възрастова група е от задължителната и свободноизбираемата подготовка. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки, които се подготвят от националната комисия. За всеки верен отговор на задачи с номера 1–10 се присъждат 3 точки, на задачите от 11 до 20 – 4 точки, а въпросите от 21 до 26 получават по 5 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой е 100.

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ следва да се проведе във всяко училище, в което има 15 и повече от 15 ученици, желаещи да участват. В срок до 9. Март директорите на училищата, в които има по-малко от 15 кандидати създадат организация да се явят в друго училище.

Председател на областната комисия за проверка на писмените работи е старши учителят от СУ „Патриарх Евтимий“ Ирина Пенева.