Онлайн системата за кандидатстване тръгна. Над 100 ще приемат и училищата в „Столипиново“. Общият брой на местата е 3564

2

Рекорден брой 154 първолаци ще приеме СУ „Константин Кирил Философ“, става ясно от онлайн системата за кандидатване, която стартира официално днес. В единната платформа родителите могат да проверят в района на кое училище е адресът им, да направят проверка по ЕГН на детето и да изтеглят заявление за участие в централизираното класиране и заявление записване. Описани са също дейностите и сроковете, които трябва да сепазват за отделните класирания.

 По-ранната регистрация не дава предимство, напомнят на родителите администраторите на системата.

Общият брой на места за първолаци в общинските училища е 3564.

Най-много паралелки са заявени и разрешени в СУ „Кирил Философ“ в „Южен“, следвани от още едно училище на територията на същия район – ОУ „Димитър Талев“, където ще има 144 деца, от които 18 със СОП. По 132 първолака ще има в тракийското СУ „Софроний Врачански“ и ОУ „Пенчо Славейков“ в Столипиново. 138 ще са учениците, които ще прекрачат за първи път школския праг, в СУ “Черноризец Храбър”. В район „Северен“ училището с най-голям брой първокласници е ОУ „Райна Княгиня“ – 120. По 110 деца в 1.клас ще приемат ОУ “Княз Александър I” в район “Централен”, СУ “Димитър Матевски” в “Тракия” и ОУ “Димчо Дебелянов” в “Източен”. 66 са децата в ОУ “Душо Хаджидеков”, а 44 – в сградата на ОУ “Георги Бенковски”, което вече е под шапката на едно от най-предпочитаните училища.

От днес, 2 май, на адрес priem.plovdiv.bg  родителите ще могат да се регистрират и да подават заявления за участие в първото класиране. За първоия етап, резултатите от който ще излязат на 2 юни, родителите следва да подадат заявления онлайн до 31 май. Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на данните, могат да подадат на хартиен носител по образец молба  в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет родителите ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Заявлението трябва да е едно – по интернет или на хартиен носител. Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

Предвидени са второ и трето класиране, съответно на 20 юни и 4 юли. За всички важни срокове – подаване на заявления за кандидатстване и съответно за записване на приетите деца, родителите ще могат да се запознаят от сайта на електронната система.