Президентът Росен Плевнелиев  награди  преди две години Денислав Лефтеров  за постижения в областта на информационните технологии
Президентът Росен Плевнелиев награди преди две години Денислав Лефтеров за постижения в областта на информационните технологии

Студент от Пловдивския университет разработи интернет приложение за деца с дислексия, което предстои да бъде патентовано от Технологичния център на висшето училище. Третокурсникът от специалност „Бизнес информационни технологии” Денислав Лефтеров което има за цел да подпомогне деца със специални образователни потребности и по-конкретно – с дислексия. Приложението цели чрез използване на иновативни подходи в обучението да се постигнат възможно най-добри резултати. Разработен е тренинг за развиване на креативни умения и социализация на детето, както и за подготовката му за училище.

Денислав Лефтеров е възпитаник на горнооряховското  СОУ “Вичо Грънчаров”, където имало 16 деца със симптоми на дислексия и други специфични образователни трудности. Тогава се родила и идеята за проекта. Започнал консултации с ресурсния учител Адриана Цанкова и създал сайта. Той се оказа изключително полезен, защото всичките 16 деца преминали успешно обучение по методите, заложени в него. След това Денислав продължил да го развива, включвайки методики, уроци, игри и информация, свързана с обучението на децата с дислексия. Създал facebook профил, страница и група на проекта и по този начин го разпространил в много градове на България. Получил много отзиви от родители, учители и специалисти, свързани с обучението на деца със специфични образователни трудности.

Социално значимата разработка носи на Денислав наградата на Българската асоциация по информационни технологии през 2012 година, която му връчва лично президентът Росен Плевнелиев.  Отличието го мотивира да продължа да развива и обогатява проекта така, че да стане част от сайта на всяко едно училище в страната. Сайтът дава възможност за връзка между родители, учители и специалисти в споделянето на опит и знания. Децата с дислексия, дисграфия, аутизъм, хиперактивност или дефицит на вниманието не се отличават интелектуално от останалите и не трябва да бъдат третирани като непълноценни, увредени или болни, категоричен е Лефтеров.

 Система от мобилни приложения с добавена реалност патентова екип от Пловдивския университет, начело със зам.-ректора по научноизследователската, проектна и международна дейност проф. Невена Милева. Добавената реалност се създава, след като потребителят насочи камерата на мобилното си устройство към предварително генериран QR код. След сканиране на кода на дисплея на мобилното устройство се визуализира мултимедийното съдържание. Приложението е съвместимо с Android, версия 4.2 и нагоре.

Разработката също е направена в новия технологичен център за 2.5 милиона лева на висшето училище.  Благодарение на партньора, с който е изграден центърът – „Аквахим“ АД, тези продукти ще достигнат до пазара.

Оптичен сензор за измерване на токове с автори проф. Тинко Евтимов и доц. Георги Дянков от Физическия факултет е другата разработка, която очаква патент. Предимството им пред конвенционалните е, че са защитени от електромагнитни смущения, електрически изолирани са и с възможност за измерване на променлив ток. Инсталират се без да прекъсват токовата верига, което е голямо предимство при мощните електроразпределителни устройства. Сензорът измерва магнитното поле около проводника, което позволява да се изчисли токът през него.