USB микроскоп помага на бъдещи юристи, съдии и прокурори да разкриват истината

photo_verybig_1109440

Как се откриват и изземват следи и как се изготвят веществени доказателства ще учат в нов кабинет по криминалистика студентите от Юридическия факултет на Пловдивския университет. От утре във висшето училище бъдещите съдии, прокурори, защитници в наказателни процеси и следователи ще могат да практикуват в да провеждат семинари н залата, която ще изпълнява едновременно и функция на правна клиника.

„От познанията по криминалистика зависи разкриването на обективната истина, затова поставяме акцента върху практиката. Идеята е студентите да се сблъскат с практически казуси и направят връзката между теорията и реалността”, обясни зам.-деканът на Юридическия факултет проф. Йонко Кунчев, който ще води една част от обучението.

Кабинетът по криминалистика е оборудван с необходимите технически средства за откриване и изземване на следи, за изготвяне на веществени доказателствени средства. Той разполага с USB микроскоп, който позволява наблюдението да става не през окуляра, а на монитора на лаптопа . За практическото обучение са осигурени и множество фотоси.

  В новоборудваната зала ще се провежда и обучение по адвокатска защита по трудови дела. Студентите ще дават правни консултации на граждани безплатно.