Иновативни решения за градския транспорт на Пловдив презентираха дипломантите от специалност „Финанси и счетоводство“ на ПУ

Модерен, чист, зелен и безопасен градски транспорт предлагат в свои курсови работи студентите от специалност „Финанси и счетоводство“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски.“ В рамките на практическите си занятия бъдещите финансисти са работили по тема „Иновативни решения за градския транспорт в Пловдив.“ Разработките са направени в резултат на сътрудничеството на Факултета по икономически и социални науки и общината. Целта на заданието е била студентите да генерират идеи и да ги представят на градските власти с възможност за внедряване в реални условия.

Какво бихме подобрили в градския транспорт, за да бъде по-привлекателен и ползван, е въпросът, на който студентите намират различни решения в петте презентации, представени на среща на младежките екипи със заместник-кмета по транспорт Тодор Чонов и експертите на ОП „Организация и контрол по транспорта.”

Мобилно приложение с информация за местоположението, маршрута и точното време на пристигане на автобусите в комбинация с карта на всички линии и спирки е едно от решенията, чрез които студентите смятат, че ще се подобри значително услугата. Всеки потребител да има профил и да споделя информация в социалните мрежи е друго от решенията. Студентите предлагат създаването на web приложение за закупуване на билети и издаване на карти за градския транспорт чрез смартфон. За възрастните хора опцията е закупуване чрез СМС.

За внедряване на карти с чип, които да се зареждат от устройства и да се избегнат опашки по гишета, ваучери за служители на компании като част от социалния пакет и допълнителни линии за тях, бяха представени още в разработките. За аргументацията им е използвана официална статистика, както и данни от анкета сред граждани.

Идеята на Община Пловдив е да задълбочи работата със студентите като им предоставя в бъдеще необходимите данни за курсовите работи. В дискусията се обсъждаха още и възможни решения за актуалните въпроси като повече места за хора с увреждания, маршрутна свързаност на градските с междуселищните автобуси и др.