Библиотеките на всеки един юридически факултет в страната ще получат екземпляр от книгата и речника, а също така всички областни структури на БЧК, както и адвокатски колегии

Студенти от Клуба по Международно хуманитарно право към Юридическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски“ направиха онлайн премиера на учебно ръководство и речник на основни термини, които се използват в тази област на правото. Двете издания са резултат от успешно завършилия проект към Фонд „Научни изследвания“ на университета, в който участваха студентите Лъчезар Енчев, Надежда Нанева, Анна Иванова, Тодор Рогошев и Франческо Ночев.

Книгата и приложението бяха представени на виртуално събитие, модерирано от доц. д-р Христо Паунов, който е ръководител на студентския проект. В електронната зала гости бяха преподаватели от Пловдивския университет, Нов български университет, Софийския университет, Националния военен университет, представители на ръководството на БЧК и Българския младежки Червен кръст и международни експерти, които разказаха как се прилага малко познатото в България международно хуманитарно право.

„Клубът работи за полуляризирането на хуманитарните ценности сред студентите вече 13 години и смея да кажа, че издаването на тези две книжки е една от най-значимите дейности, тъй като в тях активна роля имаха именно бъдещите юристи“, заяви доц. д-р Христо Паунов. Той допълни, че книгата е структурирана във вид на въпроси и отговори, като освен на хартиен носител, ще бъде създадена и в електронен вариант. Библиотеките на всеки един юридически факултет в страната ще получат екземпляр от нея, а също така всички областни структури на БЧК, както и адвокатски колегии.

Създаването на двете издания бе предшествано от допълнителни дейности, разпределени в три тематични направления: право, военно дело и медицина. В изследването на международното хуманитарно право студентите са дискутирали въпросите за нарушението на нормите на МХП; справяне с нарушенията им чрез правни и неправни  възможности; какви са последствията след един въоръжен конфликт и значимата роля на хуманитарното право те да бъдат преодолени.

За да достигнат до по- задълбочени знания и изследвания по проблема, участниците в проекта са организирали и Национален дискусионен форум „Международното хуманитарно право и младите хора в 21-ви век“. В него, освен студенти по право, са участвали и техни колеги, от специалностите „Военно дело“ и „Медицина“. Изготвили са анализи по въпроси, свързани с правните източници, които играят основна роля при третирането на жертвите, ранените и болните от въоръжените конфликти, военнопленниците и други. Не са пропуснали да очертаят ролята на Женевските конвенции в съвременното динамично и бързо развиващо се общество, както и ангажиране на млади хора (студенти и курсанти) за участие в студентски научни сесии по въпросите на МХП.