Преподаватели с опит в сферата на обществено-политическите процеси и националната сигурност от ПУ ще участват в работата на ресорните комисии в администрацията

Студенти от специалностите „Политология“ и „Национална сигурност“ ще стажуват в областната администрация през новата учебната 2020-2021 година. Това  бе договорено на среща между областния управител Дани Каназирева и представители на катедра „Политически науки и национална сигурност“ на Пловдивския университет. Експерти от администрацията ще бъдат гост-лектори в бакалавърските и магистърските програми на двете специалности.

На срещата бе обсъдена и възможността преподаватели с опит в сферата на обществено-политическите и административните процеси и националната сигурност да  вземат участие в работата на ресорните комисии и съвети в областната администрация.

От страна на университета в срещата взеха участие проф. д.н. Николай Николов,  гл. ас. д-р Даниела Пастармаджиева и гл. ас. д-р Пеньо Георгиев. Преподавателите  посочиха, че интересът тази година към двете специалности е бил голям и местата са запълнени, като за специалността „национална сигурност“ желаещите са били четири пъти повече от обявените места.