41 000 студенти са получили финансов бонус, като 4380 от класираните са с максимален успех 6.00. Медиците с най-голям брой специални стипендии

Общо 41 501 студенти са получили европейски стипендии за успех и за специални постижения от 2016 година насам. На младежите са били разпределени над 27 млн. лв., обяви днес заместник-министърът на образованието и науката д-р Петър Николов при отчитането на резултатите от проект „Студентски стипендии – фаза 1“. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

За изминалите четири академични семестъра 31 102 студенти са взели стипендия за успех. Парите се изплащат накуп за всичките пет месеца от семестъра. Месечната сума е 150 лв. 4380 от класираните са с максимален успех (6,00), а само 144 – с минималния (4,00). Средният успех за получаване на стипендията е отличен (5,45). Най-много стипендианти изучават „Компютърни системи и технологии“ – 1114, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 988, „Архитектура“ – 837, „Ветеринарна медицина“ – 704, и „Начална училищна педагогика и чужд език“ – 695. Над 1500 младежи са запазили добрия си успех и за получили стипендия и за четирите изминали семестъра, а други 3024 – за три от тях.

От 2016 г. досега са предоставени 24 095 стипендии за специални постижения на 9399 студенти. Размерът им е 300 лв., а всеки младеж може да получава до три такива наведнъж. Средният успех за всички семестри е отличен (5,59), като 7931 от стипендиантите са с максимален (6,00). За четирите семестъра от изпълнението на проекта 4053 младежи са получили по една стипендия, 1790 – по две, а с три са били 1662. Общо 33 възпитаници на висшите училища в страната са взели максималния брой от 12 стипендии. Специалностите с най-голям брой класирани студенти са „Медицина“ – 2092, „Право“ – 1597, „Финанси“ – 544, „Медицинска сестра“ – 453, и „Компютърни системи и технологии“ – 451.

В рамките на проекта беше направено и проучване сред студентите и преподавателите за удовлетвореността и мотивацията за получаване на европейски средства. 84,9% от младежите посочват, че средствата ги мотивират да постигат по-добри резултати при обучението си. 87,5% от студентите със стипендия за специални постижения също потвърждават, че са още по-амбицирани да се включват в научни проекти извън академичните занятия.

74,2% от анкетираните възпитаници на висшите училища са на мнение, че предоставянето на европейски стипендии в приоритетните специалности засилва интереса към тях. 2/3 от стипендиантите за успех и почти половината от тези с бонуси за специални постижения са изразходвали парите си за покриване на семестриални такси. Текущи разходи са покрили 41,7% от взелите  стипендия за специални постижения и 33,4% от тези с отличен успех. Студентите често са ползвали средствата за учебници, помагала, както и за плащане на общежитията си.