Как персоналните мобилни устройства могат да участват активно в учебния процес демонстрира Патрик Бърджис от Университета по приложни науки Дортен

Как персоналните мобилни устройства могат да участват активно в учебния процес. Това демонстрира днес Патрик Бърджис – преподавател в Университета по приложни науки Дортен, Нидерландия (AERES University of Applied Sciences). Той гостува в Университета по хранителни технологии за публична лекция „Определяне на стойността във веригата на предлагане на храни“. Бърджис помоли студентите да се регистрират в сайт, провери с викторина знанията им и базира лекцията си на неточните отговори. Студентите работиха от мобилните си телефони, а лекторът проследи решенията им на лаптопа си. С този ход Бърджис съумя да спечели аудиторията и я накара активно да влезе в диалог с него. Студенти и преподаватели дискутираха на английски език как се управлява веригата при предлагане на храни и напитки.

Срещата в УХТ откри Кийс Шипър, преподавател в същия холандски университет, който запозна присъстващите с възможностите за обучение в Университета по приложни науки. След това коментира законодателството и политиката на ЕС в областта на храните, засягайки основните търговски споразумения.

Двамата лектори са на посещение в УХТ по програма „Еразъм+” и в изпълнение на меморандума за двустранно сътрудничество между двете висши училища. Споразумението дава възможност на студентите от УХТ да получават двойни дипломи от България и Нидерландия. Двата университета работят по няколко научни проекта. На обучение в момента там е студентка от специалност „Технология на месото и млякото“, за която гостите отбелязаха, че се представя най-добре от всички чужденци.