Споразумение за осигуряване на възможност за придобиване на практически умения и компетенции на студентите от специалност „Социални дейности“ към Пловдивския университет подписаха заместник-кметът Георги Титюков и доц. Людмила Векова, ръководител катедра.

„Идеята е да променим учебните планове на база на практиката, така че до края на обучението си студентите да преминат през целия набор социални институции, които се увеличават непрекъснато, което пък е насочено към по-големите изисквания към образованието“, посочи доц. Векова.

Партньорството е факт от 2014г., като съвместните инициативи са свързани с практическо обучение на студенти и докторанти, както и квалификация на преподавателите. Те провеждат стажове, различни доброволчески инициативи и събития.

Така студентите от „Социални дейности“ още от първи курс имат възможност да натрупат опит и да придобият реална представа за работата със социално уязвими членове на обществото с различни нужди – деца и възрастни хора с увреждания.

„Община Пловдив е разкрила 57 на брой социални услуги, които обхващат няколко хиляди хора в нужда. Необходимо е да работим с подготвени кадри, които още от студентската скамейка да знаят какво е естеството на тяхната бъдеща работа“, коментира заместник-кметът Титюков.