P11006751

Студенти, минали през практика в общинската администрация или бизнеса, след това влизат с летящ старт и се реализират успешно на пазара на труда. Това заяви зам.-кметът на община Смолян Мартин Захариев на научен форум в Аграрния университет днес по повод 70-та годишнина на висшето училище. Представители на областни и общински администрации дискутираха с научната общност нуждата от промяна на учебните планове и програми с оглед нуждите на пазара.

„Практическите умения се добиват по време на стажове.  Адмирирам усилията на Аграрния университет за връзка с бизнеса и администрацията. В  община Смолян приемаме стажанти не само от висшето, но и от средното  образование. Разпределяме ги не само в дирекцията по европейски проекти, но и в устройство на територията, строителството. Поверяваме ги на директора на съответната дирекция, за да се запознаят с ежедневната работа и да имат възможност да изберат профил, който им е интересен”, поясни Захариев. След края на практиката студентите заявявали, че именно благодарение на стажа осмислили какво точно са учили в университета, споделят след края на практиката.

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че на фона на високата безработица, у нас липсвали квалифицирани кадри в определени направления.

Първият випуск „Аграрна икономика” на Аграрния университет, който предстои да се дипломира след две седмици, стажувал в общините Пловдив и Марица, както и в областния информационен център, каза деканът на Икономическия факултет проф. Живко Гешев. Предстои подписване на договори със Садово и други общини, за да бъдат студентите в крак с реалните проблеми на регионите.