Апелативна прокуратура и Юридическият факултет на Пловдивския университет стартират поредица кръгли маси

СРЕЩА_ПУ-АП.jpg.780x473_q85_box-232,0,2707,1501_crop_detail

Апелативна прокуратура-Пловдив и Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” стартират съвместна инициатива за провеждане на научни дискусии по наказателно право, които ще бъдат изцяло с практическа насоченост.

Договорката бе направена след вчерашната среща между апелативния прокурор  Иван Даскалов,  факултетния студентски съвет и зам.-декана доц. Христо Паунов. На срещата присъстваха също окръжният прокурор Румен Попов и районният Чавдар Грошев. Предстои да бъде подписано споразумение за сътрудничество за съвместните прояви, в които ще участват основно третокурсници.

Първата проява ще се състои на 13 декември, когато Апелативна прокуратура  ще бъде домакин на кръгла маса на тема „Ролята на разследващия полицай, следователя и прокурора в досъдебната и съдебна фаза по наказателните дела – практически аспекти”.  За участие в научната беседа са заявили желание 50 студенти от Юридическия факултет. Отношение по темата ще вземат магистрати от Районна, Окръжна и Апелативна прокуратура, следовател от Окръжния следствен отдел и разследващ полицай от ОД на МВР.

Следващата кръгла маса по наказателно право ще се проведе през април догодина, когато се отбелязва Деня на Конституцията и юриста. Темата ще бъде предложена от студентите.