Доскорошният председател на Студентски съвет получил заповед за отстраняване от висшето училище за една година

На проведеното Общо събрание за избор на ново ръководство Пламен Петров бе свален, председател стана Любомир Стефанов

Получих заповед за отстраняване от университета за една година заради „уронване на престижа и доброто име на учебното заведение“. Това заяви на брифинг в БТА днес доскорошният председател на Студентския съвет на Университета по хранителни технологии Пламен Петров. По думите му, той бил законно избран за председател, но незаконно свален, а сега обжалва ректорската заповед за отстраняване пред Административния съд в Пловдив.

Днес Петров, Иван Костов, Евгени Драганов и Петър Сухаров от досегашното ръководство на Студентски съвет разказаха за препятствията, през които минават след проведеното на 21 ноември на Общо събрание на студентите, което те определят като незаконосъобразно, затова са внесли сигнали в МОН, прокуратурата и съда.

На 21 ноември бе проведено Общо събрание, свикано във връзка с постъпила подписка и на основание чл. 17, ал. 7, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет при УХТ. На него са присъствали делегати, за които са гласували над 50% от студентите в съответните курсове и специалности. Четирима представители на Националното представителство на студентските съвети са наблюдавали процедурата за провеждане на Общото събрание, като за председател е избрана инж. Десислава Пирчева. На проведеното заседание е избран и нов Студентски съвет, в който е гласувано отново доверие на членове от бившия Студентски съвет.

„Над 60 студенти от УХТ не бяха допуснати до събранието на Съюза на студентите в хранителната индустрия и туризма (ССХИТ). Те нямат регистър, нямат правилник. Те са докторанти в университета”, каза Иван Костов, който до момента е бил зам.-председател на Студентски съвет.

След като Общото събрание излъчва представителите за Студентски съвет, на 21 ноември е проведено първо заседание, на което за председател е избран Любомир Стефанов, а за заместник-председатели – Лидия Георгиева и Калоян Калинин, както и членове в съответните комисии.

В сайта на УХТ новоизбраните членове на Студентския съвет заявяват: „Ще изпълняваме добросъвестно задълженията си и единственото, от което ще се ръководим, е да защитаваме интересите на нашите колеги студенти, както и да работим за доброто име на университета. Призоваваме всички студенти на Университета по хранителни технологии да се обединим за възстановяването на нормалния диалог в академичната общност“.

Позиция е публикувана и от името на ръководството на висшето училище: „Изразяваме надежда, че това е първата крачка към възстановяване на нормалния диалог със законно избраните представители на студентската общност в университета. Ръководството на УХТ изразява категоричното си несъгласие с действията на група преподаватели и студенти, водени от проф. д.т.н. Николай Менков, доц. д-р Мария Душкова, Иво Финков, Пламен Петров и Иван Костов. Със своите провокации те създадоха ненормална обстановка за регистрацията на делегатите, проверката на техните мандати и нормалния старт на Общото събрание. Подобно поведение руши академичността и устоите на студентското самоуправление“.

Припомняме, че Студентският съвет, начело с Петров, уличи ректора Пламен Моллов в лъжа и го обвини, че води война със студентите си. Това се случи след като Моллов написа протестно писмо, включително и до председателя на НС Вежди Рашидов, в което остро изразява несъгласието си с лекция на университетски форум, свързана с корупционните практики в България. По повод изнесена в медиите информация за злоупотреби в УХТ Пловдив, Моллов прекрати студентските права и на председателя на Студентския съвет Пламен Петров.