Подготвя се и корпус от учители, които ще преподават в отдалечени и трудни райони. Висшисти от други професии ще се квалифицират за педагози

От следващата академична година обучението в професионално направление „Педагогика на обучението по…“ ще стане безплатно за студентите, като държавата ще финансира техните семестриални такси. Това обяви днес министърът на образованието Красимир Вълчев на дискусия, посветена на бъдещето на учителската професия.

През тази година вече е налице ръст на желаещите за педагогическото образование, сочат данните на педагогическите факултети в страната. Тази тенденция е по-изявена при специалност „Педагогика“ и с по-малък ръст при професионално направление „Педагогика на обучението по…“.

Мерките, които се предприемат с отпадане на таксите, е с цел кадровото обезпечаване на образователната система с нови попълнения, уточни министърът. Подготвя се и корпус от учители, които да преподават в по-отдалечени и трудни райони. Те ще бъдат стимулирани допълнително. За целта МОН развива национална електронна карта, която трябва даде най-точна представа за районите с най-голям недостиг на кадри. До края на годината ще е налична информация за педагозите, които не упражняват професията, както и за завършващите педагогически специалности. Те ще отбелязват своите предпочитания къде да започнат да преподават, а в системата ще е налична информацията и за свободните места в сектора.

Същевременно Министерството на образованието и науката разработва програма „Учители на бъдещето“ с алтернативни пътеки за допълнителна квалификация за хора с висше образование, които желаят да получат педагогическа правоспособност, за да преподават в училище. Програмата ще се обърне и към действащи учители, насочили се към нови специалности, както и към реинтеграцията на специалисти, преминали към други сфери и завръщащи се в системата на образованието.

Програмата е в процес на разработване като трябва да бъде окончателно завършена до края на календарната година, след което да бъде подложена на обществено обсъждане. Предвижда се тя да се финансира изцяло от МОН. Според първоначалните предвиждания тя трябва да стартира с подготовката на около 500 души годишно.