Училищата трябва да влязат в системата, да изтеглят и разархивират изпитните варианти

СУ-тата в тих ужас как ще се справят с организацията на двата изпита, които са през час в един и същи ден

Стрес тест за националното външно оценяване в 7 и 10 клас ще се проведе утре във всички пловдивски училища, ангажирани с провеждането на изпитите. Целта е всяко от тях да влезе в системата, да изтегли изпитния вариант и да го разархивира, за да се предотвратят гафове в изпитните дни.

Припомняме, че тази година в един и същи ден ще се провеждат едновременно два изпита – за 7 и за 10 клас. На 16 юни в 8 часа започва НВО по български за завършващите първи гимназиален етап, а в 9 часа стартира НВО за кандидат-гимназистите. На 18 юни в същите начални часове е насрочено НВО по математика.

НВО по чужд език е по желание и ще се проведе на 17 юни. От 11 до 15 юни се провежда НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности, което също е по желание.

4900 са десетокласниците от Пловдив и областта, които ще полагат изпитите в 140 училища. Седмокласниците са 5981. Те ще се състезават за прием в 235 паралелки.

Директорите на средните училища са в тих ужас как ще се справят с организацията и провеждането на изпитите, защото трябва да изтеглят и разархивират изпитни материали през час, при това разчитайки на квестори от други училища. Повечето са разпределили учениците от двата випуска на различни етажи, формирали са отделни комисии и лично са направили инструктажи на учениците си, за да не допуснат инциденти. Според изискванията на МОН навсякъде трябва да има обособена и КОВИД зала за карантинирани ученици. Препоръката е в тези стаи квесторите да бъдат имунизирани учители.

Директори споделиха притеснението си, че 10-класници, които са избрали да продължат онлайн и след масовото връщане към присъствено обучение, нямали намерение да се явяват на НВО.

За да се спазят противоепидемичните изисквания, в една изпитна зала не трябва да има повече от 10 деца. Учениците влизат в училища с маска или шлем, спазвайки метър и половина дистанция. На входа на всички се мери температурата и се прави дезинфекция на ръцете. Допускането до изпита е със служебна бележка, подписана и подпечатана от директора, както и с документ за самоличност. Личните вещи и техниката се слагат в индивидуален прозрачен плик, който се оставя на видно място при влизане в залата.

След приключване на определеното време за работа по част 2, ученикът поставя свитъка за белова по български и по математика направо в индивидуалния плик за изпитната работа, без да го запечатва. Изпитният материал (в т.ч. математическите формули) и листовете за чернова не се поставят и засекретяват в индивидуалния плик и няма да бъде проверявани. Така че учениците отбелязват верните отговори само в листа за отговори и в свитъка за белова.