Едва 10 на сто от децата в начален курс запазват самообладание и се мобилизират при самостоятелна работа, сочи изследване на СУ „Св. Седмочисленици”

матура

Стресът от изпитване води до промяна на почерка, предизвиква сърцебиене и изпотяване, а в края на самостоятелната работа децата се чувстват изключително уморени. Това показва изследване на тревожността при писмено изпитване на учениците от начален етап, направен от преподавателски екип на СУ „Св. Седмочисленици“. Резултатите от него бяха представени на Третата регионална конференция на началните учители, организирана от Регионалното управление по образованието в Пловдив.

Децата от 3 и 4 клас, които са участвали в проучването, са анкетирани чрез пригодени за тяхната възраст психологически текстове.

„Подобни тестове за начална училищна възраст липсват, затова адаптирахме американски тест, който показа повишена тревожност по време на самостоятелна работа. Децата се оказват в стресова ситуация”, обяснява преподавателят Ваня Георгиева.

Тя и колегите й старши учители София Качева и Мария Алексиева са провели изследването по време и след теста, който са дали на учениците си. Оказва се, че докато умуват над верния отговор,  тревожността при децата много се покачва, докато решават, а на финала са изтощени.

„Чувстваш ли се уморен?”, „Получаваш ли сърцебиене?”, „Изпотяваш ли се?” са част от зададените въпроси,  на повечето от които са дадени положителни отговори. Едва 10-15 на сто от децата успяват да запазят самообладание и да се мобилизират, за да покажат най-доброто от себе си.

Учителите направили и графологичен анализ как се променя почеркът при стрес тест, както определят учениците самостоятелната работа. Оказва се, че когато са под напрежение, те променят посоката на писане, изкривяват буквите и губят реда.

Авторите на изследването не само констатират факти, но дават и рецепта за преодоляване на проблема. Поставени в различна от познатата им класна стая, децата променят поведението и показват по-високи резултати, само заради новата обстановка, в която се озовават. Същият положителен ефект дава проверката на знания чрез компютърните технологии, както и алтернативни методи за оценка.

„Все още има доста ученици, които смятат, че учителите са измислили изпитването, за да ги тормозят. Те много чувствително преживяват процеса на проверка на знанията, който често е в ръцете на самия педагог. Личността на учителя е много важна. Според това как постъпва, учениците изживяват най-различни чувства – от радостно очакване, до опасения, потиснатост и страх. Именно неподходящите форми на изпитване и оценяване убиват стремежа на ученика да се учи и образова, намаляват самочувствието му, деморализират го, учат го да лъже, събуждат у него страх от училището”, анализира Ваня Георгиева.