Страната ни е на крачка да има офис за наука, научни изследвания и иновации в Брюксел. Това съобщи доц. Евгени Евгениев от Постоянното представителство на страната ни към ЕС в сектор „Наука“. Той бе на работен семинар за политиките и финансирането на научни изследвания и иновации в ЕС в периода 2021-2027 г., който се проведе в Медицинския университет.

Ректорът на МУ проф. д-р Мариана Мурджева коментира, че биха подкрепили създаването на такъв офис. На срещата присъстваха и ректори от пловдивските висши училища.

Според съветника на образователния министър проф. Костадин Костадинов такъв офис е абсолютно необходим за страната ни, която е на последните места по иновационно представяне в Европа, наред с Румъния и Хърватска. Нашето участие е 1%  във всички проекти на ЕС по програма „Хоризонт 2020“. Според анализа на доц. Евгениев проблемите ни са главно в ниския брой уникални бенефициенти – 277. За сравнение Германия е с 4000, Обединеното кралство – с 3000, Испания – с 3700, Чехия – с 401.

Програма „Хоризонт 2020“ приключва в края на тази година. По нея български проекти са усвоили общо 123 милиона евро, главно за комуникационни и информационни технологии и биотехнологии. От началото на януари ще може да се кандидатства с проекти за наука и иновации за следващия 7-годишен период по „Хоризонт Европа“, чийто бюджет е 75,9 млрд. евро. Стремежът е към укрепване на научната и технологична база, повишаване на иновационния капацитет, конкурентноспособността и работните места в ЕС.

Шансовете за българските учени и бизнес са по-добри, според Евгениев, защото вече е  договорен фиксиран бюджет от 3,3% от цялата програма за страните от Източна Европа, плюс Португалия, Малта, Кипър и Гърция, което е два и половина пъти повече от вече изтичащата програма.

Наши университети, научни институции и бизнесът ще бъдат канени за участие в проекти, защото е въведено изискване за партньорски мрежи със страни от Източна Европа.

“Бях част от преговорния екип, заедно с министър Красимир Вълчев и зам.-министър Карина Ангелиева, и за 2 години договорихме много по-добри условия за новата рамкова програма. Нека нашите учени бъдат по-големи оптимисти за следващия програмен период. Те трябва дазнаят с кого да си партнират, затова офис в Брюксел би ни помогнал”, убеден е доц. Евгениев.