Учители и експерти от Южен Централен район дискутираха в Пловдив мерките за задържане на преждевременно напускащите училище
Учители и експерти от Южен Централен район дискутираха в Пловдив мерките за  задържане на преждевременно напускащите училище
Учители и експерти от Южен Централен район дискутираха в Пловдив мерките за задържане на преждевременно напускащите училище

 

Поемането на транспортните разходи, стипендии за завършили успешно основно образование, помощ за намиране на работа на завършилите. Това са част от мерките, които набелязаха училищни директори и просветни експерти за задържане на учениците в клас по време на двудневна работна среща в хотел „Империал”.  Школски шефове от областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Хасково и Смолян обсъждаха политики и добри практики за намаляване дела на отпадащите ученици. Експерти от МОН представиха плана за изпълнение на Стратегията за преждевременно напусналите образователната система, а директорите споделиха опит.

Всеки учител след часовете остава, за да работи допълнително с всяко едно дете, разказаха от хасковското ОУ „Н. Вапцаров”, където 90 на сто от децата са от етнически произход. Извънредните занимания повишили резултатите от външното оценяване. Паралелно с това се провеждали тренинги с родителите, за да бъдат привлечени като съюзник не само в уроците, но и в организирането на празници. Училището разполагало с картотека на изоставащите, в която се нанасяли стъпките за работа и резултатите.

Добрата материална база, безплатната закуска и програмата „Училищен плод” действали като магнит за социално слабите деца. За този контингент било от особено значение какво ще правят, след като завършат, затова стажовете в реална работна среда се отразявали благоприятно за задържавенот в клас.

Директори споделиха, че обявили като награда участие в екскурзия, зелено училище или посещение на културно събитие за изоставащите, които системно повишават успеха си и не правят отсъствия. Съвместно с БЧК се реализирали инициативи за раздаване на хранителни пакети и друг вид социални помощи на застрашените от отпадане деца от бедни семейства.

Директорите се обединиха около идеята за създаване на единен регистър, който да контролира движението на децата, да генерира информация за напусналите страната и за броя на необхванатите. В момента МОН работи върху изграждане на единна национална система за ранно предупреждение съвместно с общините, която ще черпи данни от ГРАО.