С наградата на ректора ще бъде удостоена Бисерка Янкова – носител на приза „Студент на годината 2018” в направление „Аграрни науки”. Дипломи ще получат и шестима абсолвенти от Южна Африка

Стипендиант на Българската асоциация по растителна защита е първенецът на випуска на Аграрния университет. На 12 декември ще се състои тържествена промоция по повод завършването на бакалаврите и магистрите на висшето училище. Дипломи ще получат 590 абсолвенти. Сред тях с най-висок успех – 6.00 от курса на следване и 6.00 от държавния изпит, е Атанас Атанасов от  специалност „Растителна защита”. Той е член на Международната студентска асоциация в аграрните науки, участвал е на специализирани форуми в Швейцария и Мароко, носител е на награда за участие в конкурс на „Евро Ферт”.

По време на церемонията на випуск 2019 Катрина Клаас-Мюлхойзер ще бъде удостоена с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Аграрния университет за изключителен принос в модернизацията на практическото обучение и кариерното развитие на студентите, докторантите и академичния състав, както и за устойчивото развитие на сътрудничеството и издигане престижа на вуза в европейски мащаб. Тя е председател на надзорния съвет и заместник-председател на общото събрание на акционерите на групата CLAAS – дългогодишен партньор на висшето училище.

Шапки за успешно завършване ще хвърлят 348 бакалаври и 242 магистри. Сред дипломираните са първият випуск от шестима абсолвенти от Република Южна Африка, обучавани на английски език в магистърски курс “Plant Medicine”. Средният успех от следването на бакалаврите от всички 17 специалности е „много добър” 4.75, а от държавните изпити – „много добър” 5.12. Магистрите от 20 специалности се дипломират със среден успех „много добър” 5.42. Плакет „Отличник на випуск 2019“ и парична награда получават 22 абсолвенти бакалаври с успех над 5.50 от курса на следване и успех от държавните изпити отличен 6.00 и 20 магистри пълни отличници.

Дипломират се и 13 докторанти, като четирима от тях са от Косово.

Наградата на Ректора ще получи абсолвентката Бисерка Янкова. Тя е носител на приза „Студент на годината“ 2018 в категория „Аграрни науки и ветеринарна медицина“. Член е на Студентски съвет и председател на  Международна асоциация на студентите в аграрните науки през 2017-2018 г. Участвала е в международни форуми в Швейцария, Черна гора и Мароко. През 2018 г. е наградена от Българската асоциация по растителна защита за отличен успех от следването си. Включва се и в програмата на Байер България – „Байер Агро Академи” като асистент продажби за Велико Търново. Финалист е в конкурса за изявени студенти, организиран от Round Table 3 Plovdiv.

С традиционната награда „Най-успешен Еразъм+ студент на випуска” ще бъде удостоена Мария Петрова от специалност „Агрономство (Лозаро-градинарство)”, участвала в мобилност и показала отлични резултати от проведено обучение в Западнопомерански технологичен университет в Шчечин, Полша.

Почетна грамота ще бъде присъдена и на Светослав Стайков „Еразъм+ студент – магистър на випуск 2019“ за отлични резултати от практика в Университет Хаселт, Белгия.