МОН въвежда нова национална програма с бюджет 3.5 млн. лева за следващите четири години

Просветното министерство ще стимулира финансово университетски преподаватели, чиито научни разработки са публикувани в световните научни бази данни Web of Science и Scopus. Това предвижда нова национална програма на МОН, чийто бюджет в следващите 4 години е в размер на 3.5 млн. лв. През тази година са планирани 500 хил.лв., а през останалите три – по 1 млн.лв.

България е сред страните с най-ниски нива на публикуване в авторитетни научни списания и e необходимо насърчаване на публикуването посредством целево финансиране. Затова се предвиждат бонуси за преподаватели, с които да се стимулира тяхната активност.

Бенефициенти по програмата могат да бъдат акредитирани държавни университети, като средствата ще се разпределят пропорционално на броя на публикациите им за предходната календарна година, индексирани в Scopus и Web of Science, както и на средствата, които са изплатили за допълнителни възнаграждения на научноизследователският си състав за публикации.

Сред целите, които си поставя програмата, са повишаване броя на научните публикации с български автори, индексирани в световните бази данни, което ще се отрази положително върху рейтинга на вузовете ни в международните научни класации, повишаване видимостта на българските изследователи и нарастване на броя международни проекти, в които участват.