sreshta HR klub (6)
“Безработицата е ниска и все повече компании привличат хора от различни райони в страната. Целта ни е тази година да разкрием поне 10 паралелки с дуално обучение в професионалите училища, което ще помогне на производствените компании да планират по-дългосрочно“, заяви заместник-кметът по образованието Стефан Стоянов по време на работна среща с клуба на професионалните  HR-и в Пловдив и региона.
Клубът на HR-те в Пловдив е неформална организация, която цели обмяна на опит, обсъждане на новостите в законодателната система. В него участват 145 специалисти по човешки ресурси на едни от водещите компании в Пловдив и региона.
Основната тема на днешната дискусия бе “Какви са успешните начини за намиране и задържане на таланти”.
Стефан Стоянов отбеляза, че усилията на община, бизнес и образование трябва да са обединени, като се работи за подобряване на имиджа на професионалното обучение чрез реалното включване на бизнес компаниите в образователната система.
Поради ниските нива на безработица Община Пловдив стартира политика по привличане на хора от други райони на Северна България в Пловдив, които да се установят и работят тук. Стефан Стоянов посочи за един добър пример проектът на Община Пловдив и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за обучение на студенти от Украйна по специалността „софтуерно инженерство“.