Кметът Здравко Димитров официално представи днес екипа си.

Той започва трети мандат като вице на градоначалника, като към ресора добавя култура и туризъм

Кметът Здравко Димитров официално представи днес екипа си.

Стефан Стоянов запазва поста си като заместник-кмет по образование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество. Това обяви на официална пресконференция днес кметът Здравко Димитров, който представи екипа си. Стоянов започва трети мандат като вице на градоначалника, като в ресора му се завръщат културата и туризмът.

Едва ли някой може да отрече, че в общинското образование настъпиха кардинални промени през последните години. Въпреки първоначалната съпротива и известни съмнения има ли нужда от толкова мащабни проекти и ще доведат ли те до очаквания резултат, готова ли е гилдията да трансформира себе си и системата, все пак те се случиха. И системата се раздвижи. А Пловдив поведе и вече е обиколки напред в национален мащаб. Даже се осмели да чертае политики, които впоследствие бяха припознати като конструктивни и от МОН.

Така че доверието, което Стоянов получи от новия кмет, не е изненада за системата, която тайно или явно му стискаше палци.

4.3 милиона лева са заложени за реализация на общинската образователна програма за 2020-2022 година. През септември местният парламент прие стратегията, която чертае развитието на просветната система в следващите три години.

Какво е заложено в нея:

Осигуряване на устойчивост и условия за развитие на програмата за прилагане на метода на Мария Монтесори в общинските ясли, детски градини и училища. Предвидено е разширяване на обхвата, обмяна на опит в страната и чужбина, организиране на форуми и конференции, разработване и разпространение на материали, квалифициране на педагози, разработване на Помагало за родителя. Заложените за догодина средства са 280 000, а за следващите две години – по 250 000.

Стимулиране на иновациите в учебните заведения в три тематични направления – кариерно ориентиране, партньорство с родителите и мотивация за успех на учениците чрез развитие на педагогическия капацитет. Планирани са периодични срещи за осъществяване на менторство и обмен на добри практики между педагози от различни учебни заведения на територията на общината, както и годишна инициатива за популяризирането им. Предложените средства са по 30 000 лева на година. Община Пловдив пилотно в страната въведе проекта “Иновативни училища” в партньорство с фондация “Световен образователен форум” България. В следващите три години той се преименува на “Иновативни учители”.

Подпомагане формирането на дуални паралелки в държавните и общински професионални гимназии. Целта е да се увеличи броят на учениците, избрали учене чрез работа. Ежегодно на всяка дуална паралелка от общината се отпускат по 3000 лева, за да привлече интересът на децата и родителите. Планираната за трите години сума по програмата е 150 000 лева, част от които ще отидат за развиване на партньорство между работодателите и професионалните гимназии, както и  за модернизация на материалната база.

В рамките на тригодишната програма е предвидена реконструкция на спортните площадки в училищата, за която е заложена сумата от 1.5 млн. лева – по половин милион годишно. За реконструкцията на площадките и дворни пространства в детските градини се предвиждат общо 200 000 лева.

Училищата ще продължат да бъдат финансово подпомагани за закупуване на съвременни технологични средства, специализирано оборудване на кабинети, придобиване на програмни продукти и лицензи с цел модернизиране на методите на преподаване и въвеждане на „облачни” технологии. Планираната сума е по 300 000 лева годишно.

За кариерно ориентиране са заложени по 60 000 лева за всяка от трите години. Същата сума се предвижда и за повишаване на дигиталните компетентности на учители, ученици и административен персонал.