За финансиране могат да кандидатстват училища с ученици от 1 до 7 клас, крайният срок е 30 юни

МОН стартира приема на проекти по националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Тя е насочена към изграждане на партньорства между родителите и училището и за финансиране могат да кандидатстват държавни и общински учебни заведения, в които се обучават ученици в начален и/или прогимназиален етап.

Документите се подават на място в МОН, по пощата или чрез куриерска фирма до 30 юни. Общият бюджет на програмата е 500 000 лева.

Училищата могат да предвидят организиране на срещи с родители в класната стая или извън учебното заведение. За всяка паралелка се провеждат две срещи през учебната 2020/2021 година. Те могат да бъдат под формата на беседи, лекции, събития или други инициативи. В зависимост от темата и вида на съответната среща, учителите имат възможност да поканят лектори, известни личности, външни за училището специалисти.

По проекта е допустимо закупуването на спортни, арт, канцеларски, печатни материали, видео и аудиоматериали, книги. При представянето на проектното предложение кандидатстващото училище предоставя списък на всичко необходимо за срещите.

Ще бъде финансирано също провеждането на общо събитие за включените в националната програма паралелки от училището. Тук също е допустимо закупуването на различни материали за реализиране на инициативата, на която могат да бъдат поканени популярни имена.