Стартира онлайн платформа за търсене на заместващи учители, проект на Националния център за безопасен интернет и на “Мрежа на учителите новатори“, съгласуван с МОН.

Платформата цели да улесни и ускори намирането на подходящи педагогически специалисти, които да помогнат на училищата в нужда.

В нея може да се регистрира всеки желаещ да замести отсъстващ учител с подходяща квалификация и в близост до местоживеенето си. При регистрацията за заместващ учител се подават данни за квалификация, както и по кои предмети и в кой образователен курс кандидатът би могъл да преподава.

Директорите на училища, които имат затруднения с педагогическия състав, след направена регистрация, могат да подават онлайн заявки за заместващ преподавател. Директорът влиза в пряк личен контакт със съответния кандидат, за да се увери в неговата квалификация и да направи своя избор.