Заявленията за първо класиране се подават до 13 юни чрез електронната система за кандидатстване

От днес стартира приемът на заявления за първолаци в общинските училищата за учебната 2021/2022 г. За пета година той се осъществява чрез системата за електронно централизирано класиране и записване,  разработената от Община Пловдив.

На адрес priem.plovdiv.bg  родителите на децата, родени през 2014 г. , могат да се регистрират и да подадат заявления за участие в първото класиране.  Моментът на подаване на заявлението няма тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране, което е на 15 юни, данни се въвеждат до 13 юни.

Родителите трябва да обръщат специално внимание на графата с постоянен и настоящ адрес и ако те съвпадат, коректно да го отбелязват в заявлението, в противен случай ще им излиза надпис, че има несъответствие с данните на ГРАО, предупреждават от общината.

Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да го подадат на хартиен носител до 11 юни в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете. Предвидени са автоматични проверки на адресните регистрации на децата и родителите следва внимателно да следят всички съобщения в електронната система. При класиране на дете с подадени неверни данни, то няма да бъде записано и ще участва в следващо класиране за останали свободни места.

Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 желани училища, независимо от адресната му регистрация.