Двете страни се споразумяха за сътрудничество в развитието на учебно-тренировъчната  и състезателната дейност

Спортно училище „Васил Левски“ подписа договор за партньорство с Национална спортна академия. Директорът Ружка Генова и ректорът проф. Николай Изов се споразумяха за дългосрочно сътрудничество в развитието на учебно-тренировъчната и състезателната дейност. Двете страни се договориха да работят активно за специализираната подготовка по видовете спорт в училището. НСА ще съдейства за изготвяне на актуални изследвания на физическите показатели на ученици от Спортното училище във връзка с класирания от вътрешния и международния спортен календар; актуализиране на програмите за подготовка; стратегии за развитие.

Генова връчи на ректора плакет, а проф. Изов благодари на екипа на училището за досегашното партньорство.