Синдикат “Образование” направи национално проучване по повод готвените промените в Наредба № 11 за оценяването

85% от учителите смятат, че домашната работа не трябва да се регламентира в наредба. Само 12 на сто от анкетираните допускат, че „обемът на самостоятелните писмени изпитвания извън учебните часове (домашни работи)“, може да е административно регулиран. Това показват резултатите от национално проучване на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ по повод готвените промени в Наредба № 11 за оценяването. То е направено сред 5125 учители.

Според 81,2% не трябва ли да има ограничение в даването на самостоятелно писмено изпитване по български език и литература за ученици в начален етап. Едва 16,1% са изразили съгласие. Сходни са процентите и що се отнася до математика за ученици в началните класове.

На въпрос: „Трябва ли да има ограничение по всички учебни предмети в начален етап за даване на задачи за самостоятелно изпълнение извън учебните часове, с изключение на български и математика до не повече от веднъж?“, 72.4% са отговорили утвърдително.

41,1% от анкетираните допускат да се дават домашни само по български и математика в начален етап по време на ваканциите, докато 34.5 на сто са категорично против. 21,9% смятат, че могат да се дават задачи за самостоятелна работа по всички по всички предмети. А 95,6% са убедени, че намаляването на домашните няма да повиши резултатите на учениците.

89,2% са отговорили утвърдително, че „училището трябва да създава и оценява умения за доброта, толерантност и сърдечност“.