След прегледите в Спортния диспансер тийнейджърите ще получават и заверка на здравните си книжки

За началото на учебната година – 15 септември, Община Пловдив осигурява безплатен и равен достъп на всички активно спортуващи ученици от града до комплексно медицинско обслужване в бившия Спортен диспансер.

За децата това включва консултации и изследвания от специалисти по спортна медицина, а целта е превенция на здравето – ранно откриване на заболяванията и предотвратяване на инциденти, посочи управителят на бившия Спортен диспансер – Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1  – Пловдив, д-р Влатко Глигоров.

Лечебното заведение ще изпълнява 2-годишната програма, за която Общинският съвет гласува 68 500 лв. След прегледите тийнейджърите ще получават и заверка на здравните си книжки. До този момент достъп до такъв тип специализирано обслужване са имали единствено възпитаниците на Спортно училище “Васил Левски“. С новата програма обхватът се разширява.

За първи път от почти 20 години бившият Спортен диспансер излезе на печалба 49 000 лв., сочи междинен финансов доклад, представен на Балансова комисия в общината. Застрахователна компания „Групама застраховане“ подписа договор за медицинско обслужване на пациенти с допълнително медицинско осигуряване с акцент върху рехабилитация и физиотерапия.