Финансовите параметри ще бъдат актуализирани след влизането в сила на Закона за държавния бюджет за 2023 г.

„Надявам се да имате успех и разчитам на вашата позиция при залагането на параметрите в бюджета за 2023 година да отстоявате искания в полза на учителите, на директорите, така че в системата да има достойни условия на труд“.

С тези думи министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов се обърна към членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, след като бе подписан нов Колективен трудов договор от Министерството на образованието и науката и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.

В договора са гарантирани достигнатите размери на заплатите на работещите в системата, правото на отпуск, различните видове допълнителни възнаграждения, кариерно развитие през 2022 г. Финансовите параметри в КТД ще бъдат актуализирани чрез Анекс след влизането в сила на Закона за държавния бюджет за 2023 г.