Да бъде продължена квалификацията на учителите във втори гимназиален етап предложиха днес на Отраслов съвет работодателските организации и синдикатите

Министерството на образованието да подготви указания за провеждането на дейностите в детските градини през летните месеци и организирането на работата в сборни групи, при намаляване на посещаемостта на децата. Това поискаха социалните партньори на днешния Отраслов съвет. Срещата започна с представяне на приоритетите на служебния екип на МОН – успешно приключване на учебната година; подготовка на началото на следващата и анализ на дистанционното обучение.

Съюзът на работодателите в системата на народната просвета поиска да бъде подготвено указание за подготовката за хода на учебната 2021-2022 година и да бъде продължена квалификацията на учителите, преподаващи  във втори гимназиален етап. От Съюза предлагат да се извърши нова разяснителна кампания за ваксинацията. Другите искания са за промени в Наредба 4 за учебния план, където има разминаване в броя на часовете и в Наредба 15, където в атестационната карта да отпадне тематичното годишно разпределение.