4541 кандидат-студенти атакуват вуза, „Предучилищна и начална педагогика” – фаворит сред задочниците

 photo_verybig_540002

4541 души са подали документи за участие в редовната кандидатстудентска кампания на Пловдивския университет, съобщи заместник-ректорът доц. Мария Стоянова.

Към момента има 164 записани с оценки от предварителните изпити на ПУ или от състезания. От тях 45 са предпочели бакалавърската програма „Софтуерни технологии и дизайн“, 17 – в „Софтуерно инженерство“, 18 – в „Психология“. По 7 души са в специалностите „Българска филология“ и „Музика“.

Удължен е срокът за приемане на документи за кандидатстване с оценка от матура – в бюрата по градове до 5 юли, а в информационния център на ПУ – от 4 до 7 юли.

Челно място при най-предпочитаните специалности в редовна форма на обучение заема бакалавърската програма по „Софтуерни технологии и дизайн“. Тя е посочена като първо желание от 310 кандидати, а местата са 90. На втора позиция е „Софтуерно инженерство“, първи избор за 229 души, като акредитираният прием е 90 бройки. На трето място е правото, избрано от 213 кандидат-студенти, които ще се борят за 112 места.

Четвърта в класацията е редовната форма на „Маркетинг“ – тя е посочена като първо желание от 174 души, но местата са само 30. Следват „Психология“, „Финанси“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Английска филология“, „Мениджмънт на туристическия бизнес“, „Приложна лингвистика – английски с втори чужд език“, „Счетоводство“, „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ и „Стопанско управление“.

Голям кандидатстудентски интерес има и към новоразкритата специалност „Графичен дизайн с реклама“. Като първо желание тя е посочена от 51 души, а местата за прием са 15.

Първото място при най-предпочитаните специалности в задочна форма на обучение е за „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – първо желание за 240 човека. Втората, избрана от 116 кандидат-студенти, е „Психология“, а третата, със 102 първи желания, е „Маркетинг“. Следващите предпочитани задочни специалности са „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, „Мениджмънт на туристическия бизнес“ и „Софтуерни технологии и дизайн“.

По традиция най-масов е изпитът по български език, който тази година е насрочен на 2 юли. За него участие са заявили 995 души. На следващия ден са изпитите по история на България с 252 записани, по английски език – 218, и информатика – 165. На комплексния изпит по физическо възпитание, планиран за 3 и 4 юли, ще се явят 176 души.

На всяка от следващите три дати – 4, 5 и 6 юли, ще има изпити по 4 предмета. На 4 юли са писмените препитвания по география на България (87 кандидати), психология (134 кандидати), испански език (6 кандидати) и химия (16 кандидати). На 5 юли са обявени немски език (29 кандидати), биология (71 кандидати), физика (2 кандидати) и френски език (8 кандидати).

В последния ден от кампанията, 6 юли, ще се проведат изпитите по математика, музика, изобразително изкуство – I кръг, и теология. За тях съответно са се записали 193, 14, 51 и 13 кандидат-студенти. В дните от 2 до 6 юли включително, от 14 до 17 ч., ще се провежда и изпитът по говорни и комуникативни способности. Записаните за него са 807 души.

Както всяка година изпитът по „Актьорство за драматичен театър“ е насрочен за месец септември. Той включва три кръга в три последователни дни.