Новата бакалавърска програма за учебната 2022/2023 г. е „Анализ на данни“

Софийският университет “Св. Климент Охридски” ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 118 от общо 120 бакалавърски програми за учебната 2022/2023 година.

Висшето училище ще проведе кандидатстудентски изпити по биология и химия за специалностите „Медицина“ и „Фармация“, по математика – за специалностите във Факултета по математика и информатика, Физическия факултет и Стопанския факултет, по физика – за специалностите във Физическия факултет, по английски, немски, френски, испански и италиански език. С оценките от изпитите по биология и химия кандидат-студентите ще могат да кандидатстват и за специалности в Биологическия факултет, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет.

Първата изпитна сесия ще се проведе на 3 април, а втората – на 28 и 29 май и 4, 5 и 11 юни. Приемът на заявления за явяване на изпити за първи и втори кандидатстудентски етап ще се осъществява само по електронен път и започва на 1 март. Крайният срок е 28 март за първата кандидатстудентска сесия и на 23 май за втората. Таксата за явяване на изпит е 30 лв.

През учебната 2022/2023 година Софийският университет ще има една нова бакалавърска програма – „Анализ на данни“. Тя ще бъде част от специалностите във Факултета по математика и информатика. Студентите ще се обучават в редовна форма в продължение на осем семестъра. Приемът ще се осъществява по избор с оценка от държавен зрелостен изпит по математика, по информатика или по информационни технологии или с оценка от кандидатстудентски изпит по математика.

Кандидат-студентите ще имат възможност да подадат документи за участие в класирането от 13 юни до 1 юли 2022 г. На 5 юли ще бъдат обявени резултатите от първия. Вторият и третият етап ще бъдат оповестени съответно на 12 юли и 19 юли 2022 г.