Образователният център прилага системата на фирмения коучинг, адаптирана за деца

Времето след училище е също толкова важно за учениците, колкото и това в класната стая, трябва да разтоварим стреса, казва собственикът Весела Абуладзе

 

13624891_297645380568935_1700049238_n

Тук децата са групирани спрямо талантите и уменията си. Таблетите и мобилните телефони не се препоръчват, но това съвсем не се приема като забрана или санкция, а просто като правило. Нито за момент не се налага учителят да повишава тон, за да въдворява ред, приятелското общуване между децата е в реда на нещата. Това не е просто място, където пишеш домашните за следващия ден, а научаваш как да разпределяш правилно времето си, как да учиш самостоятелно, как да работиш в екип и дори получаваш първи уроци по финансова грамотност, да изграждаш култура на характера си и да общуваш пълноценно с другите.

„Сблъсквайки се с необходимостта за намиране на кадри за нашите клиенти, възникна идеята за образователния проект „Смарт зона“. След близо тригодишна подготовка успяхме да го реализираме, защото смеубедени, че формирането на успешна, мотивирана и разчитаща на себе си личност започва от ранна детска възраст. Затова стартираме с с програми за начален етап на обучение. Прилагаме системата на фирмения коучинг, адаптирана за деца”, обяснява Весела Абуладзе – собственик на консултантска фирма „ВИП Консултас” и създател на проекта. Мисията на проекта е да помогне на учениците  да се развиват като свободни, отговорни и самостоятелни личности, които изграждат ефективни взаимоотношения с другите, мислят, решават проблеми  и творят, отстояват позициите си, водят здравословен начин на живот.

 „ЗАНИМАЛНЯ I-IV клас включва:

“ Самоподготовка за учебния материал“

Заедно с актуализиране на знанията по различните учебни предмети,  подготовката на уроците за следващия ден и написване на домашните работи,  учениците учат да планират, разпределят и организират времето си за самоподготовка. Сформираните групи са малки, което дава възможност за индивидуален подход към всеки ученик.

 

По време на образователния процес се работи за:

Изграждане на навици за организиране на времето след училище

Изграждане на навици за самостоятелно учене

Изграждане на навици за ефективно учене

Изграждане на навици за четене с разбиране и разказване /за 3-4 клас/

Изграждане на култура на характера, чрез добродетели

Умения за работа в екип и развитие на творческото мислене

В помощ на педагозите за работа върху изграждане на навици са материали и системи на американски психолози и педагози.

Клуб за допълнителен “Английски език“

Родителят може да избере:

-индивидуална форма на обучение

– групова форма

– или Езиково училище на място

„Ранна финансова грамотност“

Разработихме цикъл от теми за финансовата и икономическата реалност, която ще помогне на учениците в начален курс на обучение да добият представа за това как работи светът около тях, да формират здрави икономически и финансови навици за взимане на решения относно парите и активите, които получават.

В програмата са включени и „ Седмични мисии за избрани професии“.

Влизайки в роля, това е начин утре децата да се превърнат в успешни архитекти, учители, дизайнери, артисти, лекари или предприемачи. Целта на всяка мисия е децата да се научат да проучват и осмислят информация по зададена тема, да изберат посока на действие и да дадат форма на решението си.

„ Изграждане култура на характера чрез добродетели“

В основата на тази програма е обяснението и разбирането на петте основни групи човешки добродетели: Истина, Правилно действие, Мир, Любов и Не-насилие. Чрез изработване на проекти и рисуване се работи за формиране на ценности, правилни критерии за етичните норми и изграждане на пълноценни личности. В програмата се използват материали по разработена система на американски психолози и педагози.

Ние знаем, че всяко дете е уникално със своя потенциал и организирахме процеса на обучение, така,че то да е водещо, като използваме всяка възможност да предаваме практически опит, свързан с ежедневни житейски ситуации, споделят педагозите от центъра.

„Времето след училище е също толкова важно за децата, колкото и това вкласната стая. Идеята е не е само да ги подготвим за следващия ден, а да ги научим да използват времето си след училищемаксимално ефективно и полезно. Неслучайно заниманията започват с йога, която ще се води от известния инструктор Васил Тосев, автор на книгата „Поддръжка на човешкото тяло“. Така ще създаваме и навици за здравословен и природосъобразен начин на живот. Работим върху концентрацията, умората в очите и освобождаване на по-голям капацитет на мозъка за запомняне на наученото. Знаем, че образователната ни система има значителни пропуски във формирането на цялостната личност. Надяваме се чрез възпитание и предаване на полезното знание и опит да успеем да направим децата успешни”, обяснява Абуладзе.

http://smartzone-bg.com/,       

https://www.facebook.com/smartzoneplovdiv1/

14169516_322584231408383_1232908431_n