Служебен, а не платен отпуск ще ползват медицинските сестри в яслите, детските градини и училищата в дните на извънредно положение. На национално ниво е подписано допълнително браншово споразумение към Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”, според което следва да се анулира ползваният от здравните работници платен личен отпуск и да се разреши служебен такъв. Анексът е парафиран на 7 април от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и днес бе представен в Община Пловдив.

„Служителите в системата на детското и училищно здравеопазване масово са изчерпали отпуските си от обявяване на извънредното положение на 13 март, затова се наложи изменение и допълнение на отрасловото споразумение”, коментира за „Уча в Пловдив” регионалният лидер на КТ „Подкрепа” Атанас Кръстев. Ако извънредното положение бъде удължено, ще има нови преговори.