Регионалното управление на образованието чака решението на МОН

Професионалната гимназия по строителни технологии „Пеньо Пенев“ да се слее с Професионалната гимназия по транспорт. Решение на мотивираното предложение на Регионалното управление на образованието се чака от МОН, тъй като и двете училища са държавни. Идеята е да се обединят в Професионална гимназия по транспорт и строителни технологии „Гоце Делчев“.

Причината е драстичният спад на броя на учениците в ПГСТ „Пеньо Пенев“. Двете гимназии са базирани на една и съща улица, така че бъдещото обединение няма да затрудни учениците от присъединеното училище.

Професионалната гимназия по строителни технологии е основана като сградостроителна школа през 1952 г.  Шест години по-късно се разширява заради увеличените мащаби на строителството в Пловдив и областта. През 1973 г. става СПТУ по индустриализирано строителство, а от 2003-та има статут на професионална гимназия.

В момента обучава по специалности, които са много търсени на пазара на труда и добре платени, но не са особено привлекателни за младежите. Приемът след 7 клас е по специалностите „Изолации в строителството“, „Електрически машини и апарати“ и „Външни облицовки и настилки“. И трите са с немски език, тъй като училището провежда производствени практики в Германия.

На този етап двете гимназии реализират държавния план-прием за догодина като отделни училища.

Евентуално преобразуване ще реши дългогодишния проблем на съжителство на ПГСТ „Пеньо Пенев“ с Професионалната гимназия по туризъм „Проф. Асен Златаров“, които делят една сграда.