Заради големия интерес към педагогическите програми вузът променя срока за подаване на документи

ПУ

Заради огромния интерес към две от новите си магистърски програми – „Училищна педагогика – учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение“ и „Начална училищна педагогика“, Педагогическият факултет на Пловдивския университет съкращава срока за кандидатстване. Вместо от 13 февруари до 2 март, документи ще се подават до 27 февруари включително, т.е. три дни по-рано, уточниха от факултета.

След обявяване на първоначалния срок преди една седмица, в деканата са получени десетки запитвания и са проведени голям брой консултации, което дава увереност на Педагогическия факултет, че даже и в по-краткия срок ще се явят достатъчно, даже многократно повече от предвидения минимален брой от 40 места.

Обучението ще бъде безплатно, тъй като е част от тригодишен международен проект „NEWTT: Нов път за нови таланти в образованието“, който е финансиран  от Европейската комисия по програма „Еразъм+“ и в който участват общо 15 организации от 7 европейски държави – Испания, Австрия, Латвия, Румъния, Великобритания и Германия. Българските участници в проекта са МОН, ПУ и Фондация „Заедно в час”.

Желаещите да се обучават в магистърските   програми трябва да са завършили висше образование в България или чужбина с образователно квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и да нямат повече от една година педагогически стаж в училище.

Ако отговорят на тези условия, могат да подадат молба, автобиография в европейски формат и мотивационно писмо в периода от 13 до 27 февруари включително в кабинет № 218 на Нова сграда на ПУ на бул. „България“ №236. С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване на 27 февруари от 10.00 до 16.30 часа.

Специалността „Училищна педагогика – учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение“ ще се изучава в продължение на три семестъра, с един семестър повече ще следват бъдещите магистри по „Начална училищна педагогика“. Участниците в тези програми ще имат ангажимент да работят от есента на 2017 година до края на проекта през 2019 година като учители в пилотни училища, определени от МОН.