dav

2718 кандидат-седмокласници са приети по първо желание, показват данните на Регионалното управление на образованието

С най-висок максимален и минимален бал на първо класиране за прием в гимназиите са двете професионални паралелки в Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“. Седмокласникът с най- висок бал – 499 точки, е предпочел “Системно програмиране” в МГ, като тя е и с най-висок минимален – 458,25. Специалността “Компютърна графика” е на второ място по най- висок минимален бал – 444 точки. Иначе с максимален 497, освен компютърни графици, са приети и кандидатстващите английски в ЕГ „Пловдив” и „Математика с английски” в МГ. С половин стотна по-малко – 496.500 е първото прието момче с немски в ЕГ „Пловдив”.

Английската паралелка на ЕГ „Иван Вазов“ заема трета позиция по минимален бал, като последното прието момиче там е с бал 436 точки (докато при момчетата пада до 384). С точка по- малко – 435, е немският за момичета в ЕГ „Пловдив“. Балът за момичета в паралелката с испански в ЕГ „Иван Вазов” е паднал до 424, а с точка по-малко – немският при момчетата в ЕГ „Пловдив”. Последното прието момиче с испански в ЕГ „Иван Вазов” е с бал 424, а с точка по-малко е минималният бал за момчета с немски в ЕГ „Пловдив”. Балът за момичетата с английски в ЕГ „Пловдив” е слязъл до 418.500, а 417 е немският при момичетата в ЕГ „Иван Вазов”. Последното прието момче с италиански в ЕГ “Иван Вазов” е с бал 364.

Във Френската максималният бал са английски е 441, а минималният – 365. Първият приет с френски е с бал 448, а последният – с 315.

В Хуманитарната гимназия, по традиция, най-висок е балът с английски при момичетата и тази година той е 469, а минималният – 396.250. При момчетата първото прието е с 428, а последното – с 372. Последното прието момиче с немски е с 386, а момче – 366.

Изключително висок максимален бел – 455, има тази година специалност “Приложно програмиране” в ПГ по електроника и електротехника. Най-ниският бал на първи етап е 360.

2718 от кандидатствалите общо 5246 са приети по първо желание, показват данните на Регионалното управление на образованието. 292 са учениците от други региони, които се състезават за гимназиите в Пловдив и областта. Насочените ученици с хронични заболявания и със специални образователни потребности са 79.