dav

Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа” предлага прекатегоризация на учителския труд към втора категория труд, а добавката от учителския пенсионен фонд да стане безусловна, дори и ползване на средства от нея за ранно пенсиониране на педагози и директори. Това се казва в позиция от синдиката за равносметката от образователните политики.

Според лидера Юлиян Петров силно критикуваните делегирани бюджети са усъвършенствани с прибавянето на компонентите за паралелка и физическа среда. Но основният им недостатък са малкото средства, които се преразпределят чрез тях.

„Прибавянето на финансовия компонент “учител” би имал смисъл само, ако средствата по единните разходни стандарти се увеличат с поне 25 процента, а парите за образование станат 6 процента от БВП. Защото сега в училищните бюджети не достигат средства за ремонти, а преминаването на едносменен режим и целодневна организация е невъзможно със сегашните суми за образование“, коментира Петров.

Синдикатът ще се бори за преминаване на детските градини на делегирани бюджети.